Toiminnot

  • Puunkorjuu

  • Lähikuljetus

  • Energiapuun korjuu

  • Maanmuokkaus

  • Suunnittelu

Yhteystiedot

Metsä-Multia Oy
Keskustie 60
42600 Multia
SUOMI FINLAND

+35840 58 99 856 AKI
+358400 342 629 KAI
aki.laaja(at)metsa-multia.fi
kai.laaja(at)metsa-multia.fi