Jokainen henkilö on arvokas sellaisena kuin on

Metsä-Multia on yhteisö, jossa jokainen henkilö on arvokas sellaisena kuin on. Panostamme siihen, että jokaisella henkilöllä on selkeästi tiedossa työhön liittyvät odotukset ja suunnitelmat, sekä mitä tukea jokaisella on saatavilla työnsä hyvään toteuttamiseen. Osaava, hyvässä organisaatiossa, turvallisessa ympäristössä ja tasa-arvoisessa työyhteisössä toimiva henkilö saa parhaat edellytykset toteuttaa työtään ja voida hyvin. Työn- ja muun elämän yhteensovittaminen elämän eri tilanteissa on meille tärkeää. Tarjoamme työntekijöillemme työkyvyn ylläpitoa ja terveyttä tukevia palveluita. Edistämme organisaatiossamme kynnyksetöntä keskustelua, jotta kaikilla on tasapuolinen mahdollisuus tuoda näkemyksiään esiin ja kehittää toimintaamme.

Päämäärämme on toimia yrityksenä ja työnantajana pitkäjänteisesti, sekä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi. Haluamme edistää metsä- ja puunkorjuualan toimintaedellytyksiä tekemällä näkyvää ja vaikuttavaa työtä, jonka kautta välittyy aito arjen vastuullisuus. Tuemme toiminnallamme asiakkaidemme ja kumppaneidemme vastuullisuustavoitteiden toteutusta.

Toimimme asiakkaidemme ja erilaisten metsänomistajien metsissä

Toteutamme työt tavalla, joka täyttää metsänomistajan asettamat tavoitteet, hyvän metsänhoidon suositusten mukaisen puunkorjuun laadun ja metsälainsäädännön vaatimukset. Huomioimme toiminnassamme eri metsäsertifiointimenetelmien vaatimukset.

Huolehdimme tilaajavastuulain edellyttämistä velvoitteistamme ja edellytämme sitä myös liikekumppaneiltamme. Osallistumme mahdollisuuksiemme mukaan erilaisten yhteisöjen ja sidosryhmien toimintaan tekemällä heidän kanssaan yhteistyötä.

Metsäalan ja huolto- ja kuljetusalan ammattilaisia

Organisaatioomme kuuluu metsäalan ja huolto- ja kuljetusalan ammattilaisia. Tarjoamme ensiluokkaiset työskentelyvälineet työntekijöillemme. Huolehdimme arjen turvallisesta työympäristöstä ja keräämme tietoa työturvallisuuteen liittyvistä riskeistä ja tapahtumista. Niiden pohjalta kehitämme työturvallisuusohjeitamme ja pidämme koulutuksia. Mittaamme turvallisuustuloksiamme. Seuraamme ympäristövaikutuksiamme, kuten päästöjemme ja energiankulutuksemme kehitystä. Seuraamme alamme kehitystä ja mahdollisuuksia ottaaksemme käyttöön päästöjä alentavia ja energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja. Kierrätämme jätteemme.

Otamme huomioon metsäluonnon arvot

Vaikutamme metsien käytön ja metsäluonnon eri arvojen käytännön toteutukseen yksittäisen metsän tasolla toteuttaessamme puunkorjuuta. Osassa korjuukohteista toteutamme myös puunkorjuuta edeltävän maastosuunnittelun. Huolehdimme puunkorjuun toteutuksessa metsien tulevasta puuntuottokyvystä mm. harvennussuosituksia noudattamalla. Tavoitteemme on aina saavuttaa jokaisessa metsässä hyvä korjuujälki. Puunkorjuun toteutuksessa huolehdimme poistettavien runkojen arvon maksimoinnista niiden laadun mukaisesti. Huolehdimme puunkorjuun aikana metsäteiden kunnosta. Mittaamme ja analysoimme säännöllisesti toimintamme laatua ja käytämme tietoja toimintamme jatkuvaan parantamiseen.

Tehokkuus ja luotettavuus

Pidämme asiakkaamme ja metsänomistajat tietoisina mitä heidän metsissään tapahtuu, kun toteutamme töitämme. Toteutamme asiakkaidemme puunkorjuutilaukset tehokkaasti ja luotettavasti. Tahtotilamme on olla edistämässä kehitystä.

Pyrimme tuottamaan ratkaisuja, jotka pienentävät hiilijalanjälkeä. Haluamme kehittää toimintatavallamme alaamme kaikkien sillä toimivien hyväksi.

Metsä-Multia Oy:n ilmoituskanava

Metsä-Multia Oy:ssa halutaan toimia vastuullisesti, läpinäkyvästi ja luotettavasti. Tämän vuoksi käytössämme on Whistleblower-ilmoituskanava, jonka avulla voidaan ilmoittaa luottamuksellisesti havaituista tapauksista, joissa olemme mahdollisesti toimineet lain, viranomaismääräysten, toimintaohjeidemme tai eettisten periaatteidemme vastaisesti.